Voor een leerzame én gezellige schooltijd!

Wij verzorgen gedurende het hele schooljaar, samen met het schoolteam, diverse activiteiten tijdens en buiten de lessen. Zo willen wij ervoor zorgen dat alle kinderen naast een leerzame tijd ook een gezellige schooltijd hebben.

 

Ouderbijdrage 2020-2021

De activiteiten van de oudervereniging vallen buiten de normale bijdrage van de overheid. Daarom vragen wij ieder jaar aan alle ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage per kind, zodat wij deze activiteiten kunnen organiseren dan wel financieren.

 

Tijdens de Algemene Jaarvergadering in oktober heeft de oudervereniging verantwoording afgelegd over het beheer en de besteding van de ouderbijdrage van het voorgaande schooljaar. De ouderbijdrage voor het huidige schooljaar is vastgesteld op € 12,50 per kind. Mocht u het jaarverslag en/of de notulen in willen zien dan kunt dit aangegeven bij de secretaris van de OV via ov.stjozef AT eenbes DOT nl

 

Activiteiten die wij vanuit de oudervereniging bekostigen:

 

 • Sinterklaas                   

  Het ontvangen van Sinterklaas, klassencadeaus voor de groepen 1 t/m groep 8, groep 1 t/m groep 4 krijgt daarnaast nog een individueel cadeau, snoepzakken. 
 • Kerstviering 

  Bijdrage in de lampionnenoptocht, kerstborrel en knutselactiviteiten.
 • Carnaval

  Kleding prins(es) en raad van elf, carnavalsochtend. 
 • Paasviering 

  Paasbroodjes en paaseitjes.
 • Afscheid groep 8 

  Bij de musical het verzorgen van de catering tijdens de voorstellingen en het organiseren van het afscheidsfeest. 
 • Schoolverlaters

  Alle kinderen uit groep 8 krijgen een kleinigheidje tijdens een afscheidsfeest van de oudervereniging.
 • Heilige communie/vormsel 

  Een attentie voor de communicanten en degene die het vormsel hebben gedaan.
 • Avondvierdaagse

  Een roos op de vierde dag.
 • Koningspelen

  Ontbijt op school met aansluitend een sport- en speldag.
 • Laatste schooldag

  Een leuke activiteit om het schooljaar af te sluiten.
 • Overige 

  Aankleding van de school tijdens Sinterklaas, Kerst en carnaval. Attenties bij ziekte, geboorte kind, afscheid en jubilaris van teamleden. 

 

Financiële ondersteuning

Hebt u problemen met het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage, dan kunt u in aanmerking komen voor ondersteuning. U kunt daarvoor bij de gemeente een beroep doen de bijzondere bijstand schoolkosten.  Die vergoeding is voor een basisschoolkind € 100,- voor 2020. U komt in aanmerking voor deze onderwijsbijdrage als u minder inkomen heeft dan 120% van de bijstand.

 

Is dit niet voldoende, dan kunt u een beroep doen op de stichting Leergeld. Deze stichting heeft dezelfde doelgroep, namelijk een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

Samenvattend: eerst naar de gemeente, daarna komt Leergeld in beeld.