Voor een leerzame én gezellige schooltijd!

Wij verzorgen gedurende het hele schooljaar, samen met het schoolteam, diverse activiteiten tijdens en buiten de lessen. Zo willen wij ervoor zorgen dat alle kinderen naast een leerzame tijd ook een gezellige schooltijd hebben.

 

Ouderbijdrage 2018-2019

De activiteiten van de oudervereniging vallen buiten de normale bijdrage van de overheid. Daarom vragen wij ieder jaar aan alle ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage per kind, zodat wij deze activiteiten kunnen organiseren dan wel financieren.

 

Tijdens de Algemene Jaarvergadering in oktober heeft de oudervereniging verantwoording afgelegd over het beheer en de besteding van de ouderbijdrage van het voorgaande schooljaar. De ouderbijdrage voor het huidige schooljaar is niet verhoogd en wederom vastgesteld op (minimaal) € 17,50 per kind. Mocht u het jaarverslag en/of de notulen in willen zien dan kunt dit aangegeven bij de secretaris van de OV via ov.stjozef AT eenbes DOT nl

 

Activiteiten die wij vanuit de oudervereniging bekostigen:

 • Sinterklaas 

  Het ontvangen van Sinterklaas, klassencadeaus voor de groepen 1 t/m groep 8. Kinderen van groep 1 t/m groep 4 krijgen daarnaast nog een individueel cadeau, snoepzakken.
 • Kerstviering 

  Bijdrage in de lampionnenoptocht, kerstborrel en knutselactiviteiten.
 • Carnaval

  Kleding prins(es) en raad van elf, carnavalsochtend. 
 • Paasviering 

  Paasbroodjes en paaseitjes.
 • Schoolverlaters

  Alle kinderen uit groep 8 krijgen een kleinigheidje van de oudervereniging.
 • Eerste communie/vormsel 

  Een attentie voor de communicanten en kinderen die het vormsel hebben gedaan.
 • Avondvierdaagse

  Een roos op de 4e dag
 • Speciale sportprojecten

  Eens per 3 jaar een andere activiteit (sportdag, straatspeeldag, groot project)
 • Overige 

  Aankleding van de school tijdens Sinterklaas, Kerst en carnaval. Attenties bij ziekte, geboorte kind, afscheid en jubilea van teamleden.

Naast bovengenoemde activiteiten begeleidt de oudervereniging ook de luizencontrole bij de kinderen na iedere vakantie en het coördineren van de verkeersveiligheid rondom de school.

Financiële ondersteuning

Hebt u problemen met het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage, dan kunt u in aanmerking komen voor ondersteuning. U kunt daarvoor bij de gemeente een beroep doen de bijzondere bijstand schoolkosten.  Die vergoeding is voor een basisschoolkind € 100,- voor 2018. U komt in aanmerking voor deze onderwijsbijdrage als u minder inkomen heeft dan 120% van de bijstand.

 

Is dit niet voldoende, dan kunt u een beroep doen op de stichting Leergeld. Deze stichting heeft dezelfde doelgroep, namelijk een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

 

Samenvattend: eerst naar de gemeente, daarna komt Leergeld in beeld.