Onderwijs

Leren werkt voor iedereen anders. De manier waarop een kind het best kan leren verschilt daarom ook. Tijdens het lesgeven zijn onze leerkrachten zich hiervan bewust; er wordt gevarieerd in leerstijlen en samen met het kind wordt onderzocht welke leerstijl het best past.

Sociaal Sterke Groep

Wij werken op onze school met de aanpak Sociaal sterke groep. Dit is een manier voor effectieve conflicthantering die werkt volgens de principes van groepsdynamisch onderwijs. Met Sociaal Sterke Groep besteden we elke week aandacht aan de manier waarop kinderen op onze school omgaan met elkaar. We leren kinderen wat ze moeten doen als ze ruzie krijgen en hoe ze een ruzie op moeten lossen. Daarnaast leren we kinderen hoe ze prettig met elkaar om moeten gaan. Het voorkomen van conflicten dient daarbij als uitgangspunt.

De sociokring
De conflicthantering bestaat uit het hanteren van regels en het kunnen praten over ruzies. Nog belangrijker vinden we dat alle kinderen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de omgang met elkaar. Dit doen we met behulp van de sociokring: het hart van “Prettig omgaan met elkaar”! In de wekelijkse sociokring in de groepen 1 t/m 8 praten we over verbeterpunten, niet over ruzies. Ruzies zijn namelijk al opgelost!

Veilige leeromgeving

Check in
In alle groepen ‘checken’ de leerlingen zichzelf
’s ochtends in bij binnenkomst. Door middel van een groene, gele of rode smiley geven leerlingen aan hoe het met hen gaat. In de onderbouwgroepen gebeurt dit d.m.v. een foto en in de overige groepen wordt er geteld door de leerkracht en worden de aantallen op het bord geschreven. Er is ruimte voor de leerlingen om hier iets over te vertellen. Verder staat de leerkracht tijdens deze ‘check in’ stil bij successen. Deze worden tevens gedeeld met de groep.
Het welbevinden staat voor ons hoog in het vaandel en op deze manier proberen we dan ook om een veilige leeromgeving te creëren voor de leerlingen.

Veiligheid is voorwaarde om tot leren te komen!

Educatief partnerschap

Als team leren we steeds flexibeler om te gaan met leerbehoeften van kinderen. We creëren ruimte voor educatief partnerschap: leerkrachten, ouders en kinderen zijn partners in het onderwijs. We willen kinderen bijvoorbeeld leren hun eigen leerdoelen te stellen, zodat ze kunnen aangeven: ‘Dit is voor mij te moeilijk.’ Of: ‘Hier leer ik niets van. Mag ik iets anders?’

Aandacht voor diversiteit

Bij de kernvakken, lezen, taal en rekenen, werken we met het directe instructiemodel. We starten en sluiten een les met de hele groep. Tijdens de les begeleidt de leerkracht de kinderen op minimaal drie niveaus:

  • Het basisniveau
  • Het verrijkte niveau, voor kinderen die al snel losgelaten kunnen worden en veel zelf doen
  • Het verlengde niveau, voor kinderen die wat meer begeleiding en oefening nodig hebben

Dit model maakt het mogelijk te differentiëren, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en naar hun eigen behoefte.

Bewust van dat je op verschillende manieren kunt leren, en dat je met verschillende manieren verschillende kinderen bereikt……nog info over leerstijlen toevoegen, bewegend leren, leren leren

Onze missie en visie

Op onze school kunnen kinderen groeien en bloeien. Samen ontdekken ze wat ze willen, wat ze kunnen en hoever ze kunnen komen. Uiteindelijk willen wij hen als krachtige, prachtige personen overdragen aan de middelbare school. Fier en rechtop, stevig geworteld in de aarde. Sterk als een boom.