Kindcentrum6gehuchten

Samen met Kinderopvang de Grabbelton vormen wij Kindcentrum6gehuchten. Binnen de muren van ons Kindcentrum zijn vier groepen voor buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd, geleid door pedagogisch medewerkers van Kinderopvang de Grabbelton.

 

 

 

Kinderopvang

Het feit dat wij een Kindcentrum zijn, maakt dat er snel over en weer contact mogelijk is en de pedagogische en organisatorische visie nauw op elkaar zijn afgestemd, waardoor kinderen tijdens de schooldag gemakkelijk kunnen schakelen naar de buitenschoolse opvang.

Voor de 3-jarige kinderen van peuteropvang de Grabbelton (locatie Driewieler) worden er maandelijks verbindende activiteiten georganiseerd met onze school zodat de overgang naar de basisschool zo vloeiend mogelijk verloopt.

Daarnaast werkt onze school prettig samen met een aantal andere professionele organisaties in het kader van de voor-en naschoolse opvang. Deze organisaties zorgen ervoor dat de kinderen worden gebracht en gehaald naar beide schoollocaties.

Wil je kind voor en na school laten opvangen? Met deze Kinderopvang-organisaties hebben wij een overeenkomst:

  • De Grabbelton
  • Potje Knor
  • Korein Kinderplein
  • De Kinderkamer

Aanmelden doet u zelf, bij de betreffende organisatie. Zij werken alle vier met een pedagogisch beleid dat overeenstemt met de visie van onze school. U kunt uw kind ook aanmelden bij een andere organisatie voor kinderopvang.

Peuterspeelzaalwerk

Wij werken prettig samen met peuterspeelzaal De Driewieler van Kinderopvang de Grabbelton, dicht bij onze school aan de Papenvoort. Interesse? Neem een kijkje op de webpagina van De Driewieler.