Alle praktische info op een rijtje

Algemeen

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  Voor communicatie naar en met ouders maakt onze school gebruik van Parro. Het is mogelijk om hiervoor een app te downloaden op je telefoon. Ook kun je inloggen via de computer.

  Ouderapp
  Via Parro deelt de groepsleerkracht groepsspecifieke informatie en berichten. Ook biedt deze app de mogelijkheid aan ouders om rechtstreeks een bericht te sturen aan de leerkracht.

  Nieuwsbrief
  Elke twee weken ontvang je via Parro van onze directie de Nieuwsflits. Hierin wordt algemene schoolinformatie gegeven en worden activiteiten en ontwikkelingen aangekondigd.

 • Eten en drinken

  Elke schooldag is er in de ochtend een korte pauze. Leerlingen brengen van thuis een gezond pauzehapje en wat te drinken mee. Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er ook op school geluncht. Kinderen brengen een eigen lunchpakketje en wat te drinken mee voor dit moment. Al het drinken (geen koolzuurhoudende drankjes) mag meegenomen worden in een goed afsluitbare beker.
  Wij geven de voorkeur aan een gezonde lunch. Er is geen mogelijkheid om drankjes koel te bewaren.

 • Verjaardagen

  Wie jarig is mag op onze school trakteren. Kinderen mogen trakteren in de eigen groep. We vragen ouders/verzorgers om de traktaties niet te groot te maken en we geven de voorkeur aan een gezonde traktatie. In groep 1-2 zijn jullie van harte welkom om de viering van de verjaardag van je kind bij te wonen. Maak hiervoor een afspraak met de leerkracht. In groep 3 t/m 8 worden verjaardagen van leerlingen in de eigen groep met de eigen leerkracht gevierd. Ouders zijn hier niet bij aanwezig.

 • Vertrouwenspersoon

  Onze school heeft twee interne vertrouwenspersonen – Maarten Meeuws en Astrid Beks. Een vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang van werknemers, leerlingen en ouders die een klacht hebben of zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben. Ze bekijken of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is. Een vertrouwenspersoon informeert het slachtoffer over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.

 • Medezeggenschapsraad

  Onze Medezeggenschapsraad (MR) heeft enthousiaste leden die heel betrokken zijn bij alles wat er op school gebeurt. In de MR bespreken ouders en leerkrachten zaken die de school aangaan. Denk hierbij aan het schoolplan, het formatieplan, begroting en huisvesting, de veiligheid op school en onze identiteit.

  Onze MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Interesse? Neem contact op met de MR: mrstjozef@eenbes.nl.

  Leden van de MR
  Namens de ouders:

  • Jasper Maas (voorzitter)
  • Ellen van Heumen (notulist)
  • Linda van de Weijer
  • Bas van den Biggelaar (vice-voorzitter)

  Namens het team:

  • Astrid Beks
  • Jody van Lieshout
  • Rian Rosmulder (secretaresse)
  • Kinzi Cox

  De MR komt ongeveer 7 keer per jaar bijeen. Bij dat overleg is vaak de directie aanwezig als adviseur. Wil je er ook bij zijn? Meld dat vooraf bij het secretariaat: mrstjozef@eenbes.nl. De vergaderdata vind je in de tweewekelijkse Nieuwsflits. De agenda en notulen zijn op school in te zien. Vraag er gerust naar.

  Statuut St Jozefschool 2022 Reglement MR St Jozef Geldrop 2022 MR Activiteitenplan 2023 2024 Jaarverslag 2022 2023
 • Oudervereniging

  Wij werken prettig samen met onze actieve oudervereniging. De leden ondersteunen ons bij niet-lesgebonden activiteiten en ze durven kritische vragen te stellen. Heeft de school begeleiding nodig? Dankzij de oudervereniging grijpen we nooit mis. De leden van de oudervereniging helpen actief mee tijdens feesten en evenementen. Er zijn werkgroepen voor evenementen zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, carnaval, de avondvierdaagse, sportdagen en acties voor goede doelen. Via de e-mail of nieuwsbrief wordt waar nodig ook een oproep naar alle andere ouders gedaan om te helpen. Ook zorgt de oudervereniging voor attenties voor het gehele team van de school.

  Ouderbijdrage
  Ouderbijdrag is vrijwillig. De oudervereniging int en beheert de ouderbijdrage en legt jaarlijks verantwoording af aan de ouders tijdens de jaarvergadering in oktober. Interesse?  Stuur dan een mail aan ov.stjozef@eenbes.nl.

 • Verkeerscommissie

  Sinds 2007 heeft onze school een BVL predikaat. De school heeft een actieve verkeerswerkgroep, bestaande uit ouders en leerkrachten.

  Ons motto is “Huppelend naar school, fluitend naar huis!”

  En dan uiteraard op een veilige manier….

  Wij willen onze leerlingen en hun ouders bewust maken van de verkeerssituatie rondom de school en de diverse school/thuisroutes. Dat doen we door praktische- en theoretische verkeerslessen aan te bieden. Daarnaast is er een Kinder Verkeers Commissie op school, bestaande uit leerlingen uit de groepen 4 t/m 8.

  Heb je een vraag, tip of opmerking? Stuur dan een mail naar onze verkeerscommissie.
  maarten.meeuws@eenbes.nl

  Vignet BVL 2022 2023
 • Ziekte en verzuim

  Ziekte

  Is je kind ziek? Dit kun je doorgeven via  Parro.

  Bij ziekte van je kind verzoeken we dit ’s ochtends tussen 08.00 uur en 08.15 uur te melden via Parro. Bij afwezigheid zonder bericht nemen wij altijd contact met u op.

  Registratie verzuim
  De leerkrachten registreren elke ochtend en middag de afwezige kinderen. Hierbij maken we onderscheid tussen ziekteverzuim, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim.

  Geoorloofd verzuim
  Verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie van de school. Onder het kopje: downloads vind je het verlofformulier wat je hiervoor dient in te vullen. Je ontvangt een schriftelijke reactie per email. Bij een eventuele afwijzing wordt de reden vermeld.

  Ongeoorloofd schoolverzuim
  Als regel wordt buiten de reguliere schoolvakanties geen extra vakantieverlof gegeven.

  Je kind mag dus niet van school wegblijven om bijvoorbeeld op wintersport te gaan of familie in het buitenland te bezoeken.

  Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie – conform de leerplichtwet – verplicht dit binnen 3 dagen schriftelijk te melden aan de ambtenaar die de leerplichtwet controleert.

  Extra aandachtspunten
  Is je kind vier jaar? Dan is het niet leerplichtig. Desondanks gelden dezelfde regels als voor de andere kinderen op school. Je mag je kind niet zomaar zonder verlofaanvraag thuis houden

  Uitgebreidere informatie over regelgeving voor extra vakantieverlof is op te vragen op school bij de directie.

   

 • Veiligheidsbeleid

  Je veilig voelen is een voorwaarde voor de kinderen om te kunnen leren en voor de leerkrachten een voorwaarde om goed werk te kunnen leveren. Eenbes Basisonderwijs neemt veiligheid op de scholen serieus en heeft daartoe een veiligheidsplan opgesteld dat aan de laatste inzichten en regelgeving voldoet. De gezamenlijke medezeggenschapsraad van Eenbes, waarin ouders vertegenwoordigd zijn, heeft hierin geadviseerd.

  Iedere Eenbesschool voegt aan dit veiligheidsplan de eigen anti-pest-afspraken en andere veiligheidsafspraken toe.

  Link pestprotocol toevoegen!

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Maandag 8.30 uur – 14.30 uur
  Dinsdag 8.30 uur – 14.30 uur
  Woensdag 8.30 uur – 12.30 uur
  Donderdag 8.30 uur-  14.30 uur
  Vrijdag 8.30 uur – 12.30 uur

  Op onze school werken we met een continurooster. Op alle schooldagen starten de lessen om 8.30 uur. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de kinderen dan ’s middags om 14.30 uur vrij.

  De kinderen lunchen op school en halen daarna een frisse neus.
  Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag zijn de kinderen om 12.30 uur vrij.

 • Vakanties

   

  Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
  Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
  Tweede Paasdag 1 april 2024
  Koningsdag 27 april 2024 (valt in meivakantie)
  Meivakantie 22 april  t/m 3 mei 2024
  Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
  Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
  Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024
 • Studiedagen

  Vrijdag 22 september 2023 Hele dag
  Donderdag 26 oktober 2023 Middag
  Woensdag 6 december 2023 Hele dag
  Maandag 26 februari 2024 Middag
  Dinsdag 2 april 2024 Hele dag
  Dinsdag 4 juni 2024 Middag
  Donderdag 20 juni 2024 Hele dag

Downloads