Maak kennis met onze school

Wat leuk dat je interesse hebt in onze school! Graag nodigen we je uit voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding.

Een mooie gelegenheid om sfeer te proeven en de informatie op te halen die voor jou belangrijk is.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken voor een rondleiding met één van onze twee directeuren; Kim Chatrou of Vera van der Linden. Zij beantwoorden uw vragen en leiden u graag rond onder schooltijd. U ziet hoe de kinderen aan het werk zijn en u krijgt een goede indruk van de sfeer op onze school.

I.v.m. de grote toestroom van leerlingen kunnen in schooljaar 2023-2024 geen leerlingen meer instromen in groep 1-2 en groep 7.

In schooljaar 2024-2025 kunnen geen leerlingen meer instromen in de groepen 1-2, 3 en 8. En ook onze instroomgroep die vanaf jan 2025 start zit al vol.

Wij zijn bereikbaar via het algemene nummer van de school (088) 800 1700 of stuur een mail naar: kim.chatrou@eenbes.nl of vera.vanderlinden@eenbes.nl

Kennismaking aanvragen

Mijn gegevens

Mijn voorkeuren

Op welke dag(en) komt een kennismaking uit?(Vereist)
Welk dagdeel heeft je voorkeur?
Kennismakingen zijn mogelijk op de dagen en tijden dat de school geopend is. Tijdens schoolvakanties en in de weekenden zijn kennismakingen niet mogelijk.
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en er zijn Servicevoorwaarden van toepassing.

Aanmeldprocedure

Bent u na de rondleiding enthousiast geworden over onze school en wilt u uw kind aanmelden?

Dan kunt u een afspraak maken met Kim of Vera voor een intakegesprek.  Tijdens dit intakegesprek gaan we nader in op de voorschoolse ontwikkeling van uw kind. Door het invullen van de vragenlijst, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Ook als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat dan aan ons door.

Wij onderzoeken zorgvuldig of er op onze school voldoende aangesloten kan worden bij de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat we als school zelf kunnen voorzien in deze ondersteuningsbehoefte dan vindt toelating plaats. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte, of dat de ondersteuningsbehoefte een onevenredige belasting gaat vormen, dan is het aan de school om met u op zoek te gaan naar een passende onderwijsplek voor uw kind.

In ons schoolbeleid is opgenomen dat wij een maximale groepsgrootte hanteren van 30 leerlingen. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden wanneer leerlingen verhuizen naar onze wijk. Hiervoor worden maximaal 2 stoeltjes per groep toegevoegd.

Een enkele keer komt het voor dat voor een bepaald leerjaar er tussentijds meerdere verzoeken binnen komen voor aanname. Wanneer het aantal verzoeken de opnamekracht van een groep te zwaar belast zullen wij hierover communiceren met de nieuwe ouders en hen het  verzoek doen om de inschrijving uit te stellen tot een later moment óf op zoek te gaan naar een andere school in de omgeving. Onze intern begeleiders bewaken samen met de directie dit proces. Waarbij het uitgangspunt is, elke leerling in een veilige leeromgeving goed onderwijs te bieden.

In de wet is opgenomen dat we als school een leerling mogen weigeren op het moment dat de groep waarin uw kind zou starten vol is. Dit geldt dan voor alle leerlingen, dus niet alleen voor leerlingen met een ondersteuningsvraag.

U kunt uw kind aanmelden op onze school vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt en – indien mogelijk – minimaal 10 schoolweken voor de aanvang van de schoolloopbaan. Dat is nodig omdat wij 6 weken nodig hebben om een besluit te nemen over de toelating van uw kind en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden.

U kunt uw kind bij meerdere scholen inschrijven. U bent dan verplicht via het aanmeldformulier ons te laten weten waar u uw kind nog meer hebt aangemeld. Zo kunnen wij de aanmeldprocedure onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.