Pedagogisch klimaat

Op St. Jozef is iedereen zich ervan bewust dat de sfeer waarin een kind opgroeit van groot belang is om als mens tot volledige ontplooiing te komen. Pas als een mens zich veilig voelt, kan hij zich ontwikkelen. Daarom stellen wij als voorwaarde een vriendelijk, veilig schoolklimaat waar uw kind orde en regelmaat vindt. Uw kind wordt gezien en gekend. Je mag hier zijn wie je bent.

Talent ontwikkelen
Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en we investeren op alle vlakken in hun ontwikkeling. De kinderen leren hun eigen talenten kennen en benutten, zodat ze die in de wereld kunnen uitdragen. Een goede basis voor de toekomst!