Oudervereniging

Wij werken prettig samen met onze actieve oudervereniging. De leden ondersteunen ons bij niet-lesgebonden activiteiten en ze durven kritische vragen te stellen. Heeft de school begeleiding nodig? Dankzij de oudervereniging grijpen we nooit mis.

Taken van de oudervereniging

De leden van de oudervereniging helpen actief mee tijdens feesten en evenementen. Er zijn werkgroepen voor evenementen zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, carnaval, de avondvierdaagse, sportdagen en acties voor goede doelen. Via de e-mail of nieuwsbrief wordt waar nodig ook een oproep naar alle andere ouders gedaan om te helpen. Ook zorgt de oudervereniging voor attenties voor het gehele team van de school.

Ouderbijdrage

De oudervereniging int en beheert de ouderbijdrage en legt jaarlijks verantwoording af aan de ouders tijdens de jaarvergadering in oktober.

Meer informatie

Mocht u interesse hebben om lid te worden van de OV, zie dan de pagina "Lid worden OV". Voor meer informatie kunt u natuurlijk kunt u ook één van de leden van de oudervereniging aanspreken of een mail sturen naar ov.stjozef AT eenbes DOT nl.

Inzage stukken

De stukken van de oudervereniging zijn op te vragen door alle ouders van leerlingen aan onze school. Hierbij valt te denken aan de statuten, jaarverslagen en notulen van vergaderingen. Neemt u vooral contact op met de secretaris via ov.stjozef AT eenbes DOT nl