Samen voor uw kind.

We zien de samenwerking met de ouders van onze leerlingen als vanzelfsprekend. Samenwerken om uw kind te helpen zich goed te ontwikkelen. Daar worden onze kinderen beter van! Daarom informeren we u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. En dat doen we niet alleen tijdens de geplande ouderavonden. Wanneer we zorgen of vragen hebben, kunt u van ons een uitnodiging verwachten om het daarover te hebben. Wij van onze kant stellen het ook zeer op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Wij houden op diverse manieren contact met u:

Nieuwsflits

Elke twee weken komt op donderdag de Nieuwsflits uit. Via onze schoolapp en/of website kunt u zich aanmelden voor deze Nieuwsflits. Hierin wordt belangrijke informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht. De Nieuwsflits staat ook op de website. We verwachten van u dat u deze Nieuwsflitsen leest en van de inhoud op de hoogte bent.

Informatieavond begin schooljaar

In de informatiekalender is er een klassenouderavond gepland voor alle groepen. De parallelgroepen zullen samen hun lesplan aan u presenteren en later met de ouders van de kinderen in hun groep de kennismaking voortzetten in de eigen klas. Aan de hand van een presentatie wordt uitleg gegeven over de manier van werken in de groep van uw kind. We verwachten u allemaal.

Koffie-uurtjes

Twee keer per jaar is een koffie-uurtje voor de ouders van een groep gepland (zie informatiekalender). In dit uurtje heeft u de gelegenheid met de leerkracht van uw kind onder schooltijd van gedachten te wisselen over de gang van zaken in de klas. Dit doet u dan samen met de andere ouders. De leerkracht wordt op dat moment vervangen door een lid van het Management Team. De koffie-uurtjes vinden plaats in de teamkamer aan de Papenvoort 10.

Ouderavonden

Na 6 schoolweken voeren we met u een ouder-vertel-gesprek. De sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind staat hier centraal. In februari en juni nodigen we u uit om met ons te spreken over de prestaties van uw kind naar aanleiding van de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem en de methode-gebonden toetsen die de kinderen in de afgelopen periode gemaakt hebben.