Medezeggenschapsraad (MR)

Onze Medezeggenschapsraad (MR) heeft enthousiaste leden die heel betrokken zijn bij alles wat er op school gebeurt. 

In de MR bespreken ouders en leerkrachten zaken die de school aangaan. Denk hierbij aan het schoolplan, het formatieplan, begroting en huisvesting, de veiligheid op school en onze identiteit.

 

Raad van ouders en leerkrachten

Onze MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Ieder jaar zijn er verkiezingen: dan treden 2 ouders en 2 leerkrachten af. Zij stellen zich herkiesbaar en bieden op die manier ook nieuwe geïnteresseerden de kans om lid te worden. Interesse? Neem contact op met de MR: mrstjozef@eenbes.nl.

 

Instemmings- of adviesrecht

De MR heeft instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat de directie bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet inwinnen. Soms kan een besluit zelfs pas worden genomen, als de MR het daarmee eens is.

 

Uw inbreng

De MR is vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directie. Wilt u iets bespreken of kenbaar maken? Neem contact op met een van de leden. De MR hoort graag wat u wilt inbrengen en gaat daar actief mee aan de slag.

 

Overlegdata, notulen en jaarverslag

De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. Bij dat overleg is vaak de directeur aanwezig als adviseur. Wilt u er ook bij zijn? Meld dat vooraf bij het secretariaat: mrstjozef@eenbes.nl. De vergaderdata vindt u in de tweewekelijkse Nieuwsflits. De agenda en notulen kunt u inzien op school. Vraag er gerust naar.
Download hier het jaarverslag 2016-2017.

 

Leden van de MR

Namens de ouders: 

  • Fons van Dinther
  • Rick Haagen (voorzitter)
  • Carla Engelen
  • Nanja Verbakel

 Namens het team: 

  • Kim Chatrou
  • Yvonne Saasen (secretaresse)
  • Astrid Beks
  • Rian Rosmulder

 

Reglementen

Download het Huishoudelijk reglement MR St. Jozef

Download het Reglement MR Eenbes Basisonderwijs