Kinderopvang

Voor en na school kan uw kind terecht bij een van de organisaties voor kinderopvang met wie wij een overeenkomst hebben. U kunt uw kind daarvoor aanmelden.

 

Schooltijden en lunch

Vanaf 8.15 uur is uw kind welkom op de speelplaats. De bel gaat om 8.25 uur. De lessen starten om 8.30 uur. Op maandag, dinsdag en donderdag is de school uit om 14.30 uur. Op die dagen lunchen de kinderen op school: we werken met een continurooster. Op woensdag en vrijdag is de school uit om 12.30 uur.

 

Kinderopvang voor en na school

Wilt u uw kind voor en na school laten opvangen? Met deze Kinderopvang-organisaties hebben wij een overeenkomst:

 

  • De Grabbelton
  • Potje Knor
  • Korein Kinderplein
  • De Kinderkamer

 

Aanmelden doet u zelf, bij de betreffende organisatie. Zij werken alle vier met een pedagogisch beleid dat overeenstemt met de visie van onze school. U kunt uw kind ook aanmelden bij een andere organisatie voor kinderopvang. In ons schoolgebouw zijn 4 groepen voor buitenschoolse opvang van de Grabbelton.

 

Peuterspeelzaalwerk

Wij werken prettig samen met peuterspeelzaal De Driewieler van Kinderopvang de Grabbelton, dicht bij onze school aan de Papenvoort. Interesse? Neem een kijkje op de webpagina van De Driewieler.