Aanmelden

Mijn kind aanmelden

Spreekt onze school u aan en u wilt uw kind aanmelden? Welkom! 

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het kennismakingsgesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan. Wenst u een gesprek neem dan contact op met Bernie Kooistra, tel. nr.: 088-8001700.

 

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een informatiepakket mee. Daarna kunt u kenbaar maken – telefonisch of via email – dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft. We maken dan graag met u een afspraak voor een tweede gesprek. Tijdens dit intakegesprek gaan we nader in op de ontwikkeling van uw kind. Wij toetsen zorgvuldig of we kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. U vult dan ook samen het aanmeldingsformulier in. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging.

 

U kunt uw kind aanmelden op onze school vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt, maar het is altijd mogelijk om al eerder kennis te maken tijdens een rondleiding en kennismakingsgesprek. U kunt uw kind tot uiterlijk (indien mogelijk) tien schoolweken voor de eerste schooldag van uw kind aanmelden.

 

U kunt uw kind bij meerdere scholen aanmelden. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier ons te laten weten waar u uw kind nog meer heeft aangemeld. Zo kunnen wij de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zogenaamde zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.

 

Wennen op school

Zes weken voordat uw kind daadwerkelijk op onze school start, ontvangt u een uitnodiging van de groepsleerkracht. Daarin staat ook wanneer uw kind kan komen wennen. Uw kind komt 3 keer wennen in de periode voor de eerste schooldag (geldt niet voor de kinderen die in mei en juni geboren zijn; zij starten in het nieuwe schooljaar).

 

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind. Uw kind kan in principe instromen na elke schoolvakantie, met uitzondering van de meivakantie.

 

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.