Zicht op ontwikkeling

Sommige leerlingen hebben meer uitdaging, zorg of begeleiding nodig. Met passend onderwijs zorgen wij dat uw kind onderwijs op maat krijgt.

 

Leerlingenzorg

Samen met u bepalen we het juiste traject voor uw kind.

Onze uitgangspunten voor leerlingenzorg:

 

  • In groep 1 tot en met 8 gebruiken we het leerlingvolgsysteem van Cito en het sociaal-emotionele volgsysteem ZIEN! Bij kinderen die boven of onder de norm scoren, stellen we vast welke actie nodig is.
  • Voor alle groepen stellen we een groepshandelingsplan op voor de vakken taal, rekenen en lezen.
  • Deze groepshandelingsplannen worden besproken met ouders, collega’s en externe deskundigen.
  • We organiseren onze lessen zo, dat we kinderen die specifieke hulp nodig hebben tijdens de lessen kunnen begeleiden.
  • Kinderen die in aanmerking komen voor een verwijzing naar een andere school, worden voorgedragen aan de Permanente Commissie Leerlingenzorg. Die commissie besluit over de verwijzing.
  • Wij hebben procedures voor kinderen met een vertraagde of versnelde ontwikkeling. Voor de aanname en begeleiding van kinderen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning in de vorm een arrangement, volgen we een procedure. Dit is op te vragen bij de Intern Begeleiders.

Passend onderwijs 

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht welke extra ondersteuning wij onze leerlingen kunnen bieden. Dit profiel kunt u inzien op school of opvragen bij de Intern Begeleiders.

 

Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg van de GGD

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en preventiemedewerker.

Alle leerlingen van groep 2 en groep 7 komen op een vast moment in contact met de medewerkers van het team. Zij kijken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. U mag bij elk contactmoment aanwezig zijn.