Onderwijs

‘Leren jullie hier genoeg?’, vroeg onze directeur aan de kinderen, toen ze voor het eerst de klassen rondging. Zo’n vraag kenmerkt de manier waarop we kinderen willen betrekken bij hun leerproces.

 

Educatief partnerschap

Als team leren we steeds flexibeler om te gaan met leerbehoeften van kinderen. We creëren ruimte voor educatief partnerschap: leerkrachten, ouders en kinderen zijn partners in het onderwijs. We willen kinderen bijvoorbeeld leren hun eigen leerdoelen te stellen, zodat ze kunnen aangeven: ‘Dit is voor mij te moeilijk.’ Of: ‘Hier leer ik niets van. Mag ik iets anders?’

 

Diversiteit in de groepen

Bij de vakken taal, lezen en rekenen werken we met het directe instructiemodel. We starten en besluiten een les met de hele groep. Daarna begeleidt de leerkracht de kinderen op minimaal drie niveaus:

 

  • Het basisniveau
  • Het verrijkte niveau, voor kinderen die al snel losgelaten kunnen worden en veel zelf doen
  • Het verlengde niveau, voor kinderen die wat meer begeleiding en oefening nodig hebben

 

Binnen dit model leren we steeds beter differentiëren, zodat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en naar hun eigen behoefte.

 

Competenties van de 21ste eeuw

Welke kennis en vaardigheden heeft uw kind nodig in de 21ste eeuw? Veranderingen volgen elkaar snel op en niemand kan voorspellen hoe de toekomst eruitziet. Toch bereiden wij uw kind voor op die toekomst. Hoe? Door ons te richten op de competenties van de 21ste eeuw:

 

  • Sociale vaardigheden
  • Samenwerken
  • Probleemoplossend vermogen
  • Digitale geletterdheid en mediawijsheid
  • Creativiteit
  • Communiceren
  • Kritisch denken

 

In de klas leren kinderen met elkaar en van elkaar. Door samen te leren, ontwikkelen ze tegelijkertijd ze hun communicatieve vaardigheden. Verder zetten we de nieuwste methoden, middelen en media in en geven we creativiteit de ruimte.