Missie en visie

Op onze school kunnen kinderen groeien en bloeien. Samen ontdekken ze wat ze willen, wat ze kunnen en hoever ze kunnen komen. Uiteindelijk willen wij hen als krachtige, prachtige personen overdragen aan de middelbare school. Fier en rechtop, stevig geworteld in de aarde. Sterk als een boom.

 

De opdracht die wij onszelf geven:

Wij zijn een eigentijdse basisschool die kwalitatief goed onderwijs biedt. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van zelfkritische, respectvolle mensen die hun leercapaciteiten optimaal benutten. Dat doen we vanuit onze 5 kernwaarden: betrokken, coöperatief, authentiek, professioneel, ambitieus.

 

Dit zijn wij. Betrokken.

Hoe kun je leerlingen echt betrekken bij het onderwijs? Bij ons hebben ze een eigen stem in de Kinder Meedenk Raad; wij zien kinderen als volwaardige gesprekspartners. In de klas betrekken we leerlingen bij het leerproces en hun eigen leerplan. En omdat we iedere leerling goed willen leren kennen, hebben we ook graag contact met hun ouders. Zij zijn van harte welkom op school. Bijvoorbeeld tijdens de koffieuurtjes, waarbij ouders elkaar ontmoeten en met ons van gedachten wisselen. Op onze school is iedereen betrokken bij elkaar en leerlingen staan op de eerste plaats!

 

Dit zijn wij. Coöperatief.

Samenwerking leidt tot mooie resultaten én leer- en werkplezier. In de klas leren kinderen met elkaar en van elkaar. Ook in het team werken we nauw samen. We zijn één school en dat is te zien, bijvoorbeeld aan de raamversiering die in iedere klas hetzelfde thema heeft. Onze ramen zijn groot en bieden ons een open blik naar buiten: we gaan graag in dialoog. Wat vinden ouders van onze beleidsvoornemens? En wat brengen wij onze omgeving? We staan midden in de wijk en werken samen met alle betrokkenen.

 

Dit zijn wij. Authentiek.

Op onze school mag je zijn wie je bent. We zijn trots op talenten van leerlingen, leerkrachten en ouders én op de ontwikkeling die iedereen doormaakt. Wie authentiek is, kent en benut zijn talenten. Dat geldt voor individuele kinderen en voor de school als geheel. Wij durven ons te onderscheiden door soms andere keuzes te maken – als een leerling andere onderwijsbehoeften heeft, laten we bijvoorbeeld de methode even los. En heb je hulp nodig? Geef het aan. Dat getuigt van lef en zelfkennis, vinden wij.

 

Dit zijn wij. Professioneel.

Dat we vakbekwaam zijn en onze kennis up-to-date houden, spreekt voor ons vanzelf. Professionaliteit laat zich ook op andere manieren zien: we staan open voor feedback van anderen en reflecteren op ons eigen handelen. Waarom doen we wat we doen? En waarom op deze manier? Onze zelfkritische houding willen we ook overbrengen op leerlingen en ouders. Daarbij hebben we als stelregel dat we praten mét elkaar in plaats van over elkaar. We zijn eerlijk en hebben respect voor een ander.

 

Dit zijn wij. Ambitieus.

Wij dagen ieder kind uit het beste uit zichzelf te halen. Daarbij hebben we – naast de leerprestaties – het hele kind in beeld. Hoe voelt het kind zich? Hoe is de motivatie? Hoe gaat het kind met anderen om? Hoe verstevigt het kind zijn sterke kanten? Over deze onderwerpen praten we ook met de ouders, want aandacht voor welbevinden levert veel op. We zijn ambitieus op alle vlakken en zien ons werk als een uitdaging. Onze focus ligt op mogelijkheden en kansen. Voor leerlingen, voor elkaar en voor de school.