Sinds 2007 heeft onze school een BVL predikaat. De school heeft een actieve verkeerswerkgroep, bestaande uit ouders en leerkrachten.

Ons motto is "Huppelend naar school, fluitend naar huis!"

En dan uiteraard op een veilige manier....

 

Wij willen onze leerlingen en hun ouders bewust maken van de verkeerssituatie rondom de school en de diverse school/thuisroutes. Dat doen we door praktische- en theoretische verkeerslessen aan te bieden. Daarnaast is er een Kinder Verkeers Commissie op school, bestaande uit leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. 

Alle activiteiten staan beschreven in het Digitaal Activiteiten Plan van onze school. 

 

Een voorbeeld?

Zo wandelen de groepen 1/2 een ronde door de wijk en wordt er gekeken naar gedrag bij oversteken. De groepen 8 fietsen met elkaar een ronde langs de scholen van voortgezet onderwijs en komen zo in aanraking met tal van verkeerssituaties. En ook voor de andere groepen zijn er activiteiten in het aanbod.

De ervaring leert dat kinderen die op jonge leeftijd bewust deelnemen aan het verkeer en dit goed leren, op latere leeftijd minder betrokken zijn bij ongelukken.

 

Heeft u een vraag, tip of opmerking? Stuur dan een mail naar onze verkeerscommissie.