Maria van der Putten

Intern begeleider
Leerkracht Schakelklassen

maria.vanderputten AT eenbes DOT nl

Sinds 1983 werk ik met veel plezier als leerkracht op de Jozefschool. Ik vind het afwisselend en heel dankbaar om te doen. Mede doordat het onderwijs zo dynamisch is, blijf ik het erg boeiend vinden. Ik ervaar ons team als zeer prettig; er is sprake van een groot saamhorigheidsgevoel. Momenteel werk ik op woensdag en vrijdag als leerkracht voor de schakelklassen en op dinsdag en donderdag werk ik als interne begeleider.

 

Bij ons staat het welzijn van uw kind bovenaan. Daar maken we ons sterk voor.

Als ouder heeft u vooral contact met de leerkracht van uw kind. Als er omtrent de ontwikkeling van uw kind zorg en/of vragen zijn, kijk ik als interne begeleider mee wat uw kind nodig heeft. Meerdere keren per jaar bespreek ik met de leerkrachten de kinderen. Zo nodig vragen wij advies bij externe instanties. Afspraken over de te zetten stappen worden vastgelegd.

 

We kijken niet alleen naar leerresultaten, maar ook naar werkhouding, welbevinden, het sociaal functioneren en de motorische ontwikkeling. Met elkaar proberen we de kinderen voor te bereiden op een actieve deelname aan de samenleving. Hierin is samenwerking met alle geledingen van belang, want samen bereiken we meer!

 

Naar overzicht